Ferreteria

 

A la nostra secció de ferreteria tant professionals com particulars hi podreu trobar tot tipus d’eines i materials necessaris per a tots els treballs: materials de fixació, coles, llanes, pinzells, gavetes, vestimenta i protecció laboral, eines i maquinària domèstica i professional.

Ram de paleta: cabassos i gavetes de goma,llanes, macetes, estenalles, masses de goma, serjants, nivells, fils de paleta, tiralínies, pales, pics, aixades, i tot el que puguis necessitar.

Pintor: pinzells de tot tipus, corrons, espàtules, cintes i cubells.

Materials de fixació: la més amplia varietat de visos i tacs de plàstic, tot tipus de cargols, tacs metàl·lics, femelles, volanderes, ancoratges de bastida, puntes d’acer, claus, ancoratges per a bigues, cargols rosca-llima. També resines-epoxi i silicones per enganxar i segellar tot tipus de
suports.

Vestuari laboral i EPIS: pantalons, samarretes, armilles i anoracs reflectants, impermeables, ulleres de protecció, genolleres i una gran varietat de models de botes de seguretat i guants de treball.